14 września, 2017 r.

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Już w dniach 18-20 września odbędzie się IX Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy”, który odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ.

Już w dniach 18-20 września odbędzie się IX Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy”, który odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ.


Już po raz dziewiąty ponad 150 przedstawicieli z 33 jednostek naukowych w Polsce, których pasją jest „praca z ludźmi i dla ludzi” spotka się, aby wspólnie rozmawiać o zarządzaniu różnorodnością na rynku pracy. To nie lada wyzwanie, ponieważ kwestia ta dotyczy nie tylko wielkich korporacji, ale także małych i średnich przedsiębiorstw, a właściwe zarządzanie zróżnicowaną kadrą daje wymierne korzyści – np. poprawę relacji i współpracy między pracownikami, lepsze wyniki, a nawet budowanie mocniejszych więzi z firmą.


Gościem specjalnym Zjazdu będzie Wiktor Niedzicki - popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, autor ponad 900 programów telewizyjnych. Przyznaje on, że jego życiowym celem jest promocja polskiej nauki. Wystąpienie „Czy warto promować naukę?” będzie oparte na wnioskach z 42 lat praktyki popularyzatora nauki i wykładowcy oraz z obserwacji najlepszych.


Podczas konferencji poruszona będzie sytuacja zarówno MŚP, dużych korporacji, sektora BPO i SSC, jak i wojska (różnorodność kobiet żołnierzy), szpitali (starzejąca się populacja pielęgniarek) czy banków spółdzielczych (różnorodność a chęć odejścia z pracy). Tematów do dyskusji nie zabraknie - uczestnicy konferencji będą rozmawiać także o aktywizacji zawodowej osób starszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, o motywowaniu pracowników, zarządzaniu wiekiem i zarządzaniu stresem. Będzie też można wymienić się opiniami na wpływ innych kwestii na miejsce pracy – np. atrakcyjności fizycznej, religii, społeczności LGBTQ czy uzależnienia od nikotyny. Przewidziane są rozmowy o efektywności pracy rodzica oraz godzeniu ról zawodowych i rodzinnych i warsztaty naukowe dla młodych naukowców. Doktoranci będą także mogli wziąć udział w warsztatach kreowania marki osobistej oraz emisji głosu w pracy nauczyciela akademickiego.


Strona konferencji: http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/aktualnosci/ix-zjazd-ka...


Program wydarzenia: http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/program-ix-zjazdu-kated...


Poprzednia wiadomość Jak będą wyglądały miasta współczesnego świata?
Następna wiadomość Spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej