5 grudnia, 2017 r.

Start projektu Mentoring VIP

Start projektu Mentoring VIP


Z początkiem listopada ruszyła rekrutacja studentów do V edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do najzdolniejszych studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.


Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in.: Accenture, Deloitte, KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, Amcor czy PKO BP S.A.


Aplikacja do projektu odbywała się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl. Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogli aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów. Rekrutacja zakończyła się w dniu 30 listopada br. Wszyscy kandydaci na mentee zostaną powiadomieni o wynikach postepowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną. Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń - czerwiec 2018. W dniu 7 grudnia br., podczas uroczystej inauguracji w Pałacu Biedermanna (godz. 14:00), zaprezentowana zostanie piąta grupa uczestników prestiżowego projektu mentorskiego.


Podczas spotkania par mentorskich nastąpi także wręczenie 10 stypendiów ufundowanych przez Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades. Jednorazowe stypendia w wysokości 2.500 zł od trzech lat otrzymują studenci zaangażowani w działalność naukową i organizacyjną na uczelni oraz poza nią. Tylko w tym roku stypendia te odebrało już 37 studentów i studentek Uniwersytetu Łódzkiego.

Poprzednia wiadomość Nowa identyfikacja UŁ znowu doceniona
Następna wiadomość Zakończenie akcji Psia Kość!