16 grudnia, 2016 r.

Stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Wśród nagrodzonych jest dziewięcioro studentów z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyróżnionymi studentami są:

  • Klaudia Chalczyńska – filologia słowiańska,
  • Katarzyna Grabarczyk – prawo,
  • Karolina Karasiewicz – pedagogika,
  • Zuzanna Karwowska – mikrobiologia,
  • Jagoda Kondratowska – prawo,
  • Paweł Kubacki – prawo,
  • Arkadiusz Lorenc – filologia germańska,
  • Klaudia Ewa Pilichowska – logistyka,
  • Artur Zaręba – filologia słowiańska.


Gratulujemy!


Stypendium ministra w tym roku akademickim za szczególne osiągnięcia otrzyma 785 studentów i doktorantów. Wybitnie uzdolnieni mogą liczyć nawet na wypłatę 25 000 złotych.

Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Wnioski oceniane były metodą punktową – punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, a także sportowe. Studenci, którym przyznano stypendia, uzyskali w skali od 0 do 100 pkt. co najmniej 10 punktów; doktoranci zaś – 68 punktów. Wysokość jednorazowych stypendiów wynosi: dla studentów 15 000 zł, dla doktorantów – 25 000 złotych.

Więcej informacji, w tym lista stypendystów, dostępnych jest tutaj.

(Żródło: http://www.nauka.gov.pl/)

Poprzednia wiadomość Nagrody Ministra za rok 2016 dla naukowców z UŁ
Następna wiadomość Aleppo