"Teaching Translation and Interpreting 5";"2017-09-15 00:00:00";"2017-09-16 00:00:00";"Wydział Filologiczny UŁ, Pomorska 171/173 Łódź";"Celem piątej już międzynarodowej konferencji Teaching Translation and Interpreting jest stworzenie forum do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz wyników badań dotyczących przekładu pisemnego i ustnego jako procesu, w którym główną rolę odgrywa tłumacz. Uczestnicy dyskusji panelowych oraz warsztatów tematycznych, najwięcej uwagi poświęcać będą dydaktycznym aspektom przekładu, kompetencjom niezbędnym do rzetelnego wykonywania zawodu tłumacza oraz strategiom i technikom ich rozwijania. http://tti.uni.lodz.pl/"