"Przyszłość Finansów 2017 - Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość";"2017-10-10 00:00:00";"2017-10-11 00:00:00";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź., Rewolucji 1905 nr 39 Łódż";"Przedmiotem konferencji będą różne aspekty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako instytucji wspierającej rozwój środowiska innowacyjnego. Treść konferencji wypełnią zagadnienia dotyczące m.in.: finansowania działalności innowacyjnej, budowania sieci współpracy sfery nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych, kreowania środowiska przedsiębiorczości, uwarunkowań rozwoju innowacji, transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań naukowych…… Konferencja będzie swoim obszarem obejmowała w szczególności: Bankowość – ocena repolonizacji sektora bankowego, aktualne problemy w bankowości,Finanse publiczne – efektywność polskiego systemu podatkowego,Finanse przedsiębiorstwa – upadłość przedsiębiorstwa i jego prognozowanie, Rynki finansowe – finanse behawioralne, handel wysokich częstotliwości,Ubezpieczenia – jakość na rynku ubezpieczeń, równowaga pomiędzyhttp://przyszloscfinansow.pl/strona-glowna/"