"III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu zachowania organizacyjne, heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku ";"2017-11-23 00:00:00";"2017-11-25 00:00:00";"Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź";" Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu. Postęp technologiczny, globalizacja, przemiany społeczno-kulturowe, to tylko wybrane obszary zmian. Niczym w soczewce wszystkie te przeobrażenia skupiają się w organizacji, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy proces zarządzania – jednak przede wszystkim zachowań ludzi.Celem konferencji jest nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w tym zakresie. Naszą intencją jest by konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zaproszeni zostaną przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii.W ramach konferencji poruszane będą zagadnienia:· Relacje jednostka – organizacja w zmieniającym się otoczeniu· Relacje grupowe -· Relacje organizacyjne· Metodyka badań społecznych aspektów zarządzania http://zachowania2017.syskonf.pl/"