" XI KONFERENCJA NAUKOWA – MASEP 2017 Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw";"2017-11-29 00:00:00";"2017-12-01 00:00:00";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź, Rewolucji 1905 r. nr 39 Łódż";"W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2017roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się konferencja naukowa Pomiar i ocena zjawiskspołeczno-ekonomicznych, której organizatorami są Katedra StatystykiEkonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń.Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Najbliższa konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym z funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną, jakością życia ludności. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności:· Innowacyjność;· Ubezpieczenia;· Starzenie się społeczeństw;· Rynek pracy.Istotnym punktem wydarzenia będzie debata z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu oraz instytucji publicznych. Ponadto, dla młodych naukowców, doktorantów i asystentów, zostaną zorganizowane warsztaty metodyczne. Fakultatywnie, dla osób chętnych, będzie również możliwość skorzystania ze specjalistycznego szkolenia. Głównym celem konferencji jest stworzenie sprzyjających warunków do aktywnej dyskusji naukowej oraz wymiany osiągnięć i doświadczeń w kontekście oceny uwarunkowań i pomiaru zjawisk ekonomicznych i społecznych współczesnego świata.Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu przyczyni się do promocji idei współpracy naukowej. Będzie jednocześnie forum służącym poszukiwaniu inspiracji i motywacji do ciągłego rozwoju naukowego.XI Konferencja Naukowa MASEP 2017 to doskonała okazja do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu oraz instytucji publicznych.CERTYFIKOWANE WARSZTATY SZKOLENIOWE Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ we współpracy z Predictive Solutions Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić do udziału w certyfikowanych warsztatach szkoleniowych, które odbędą się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 29 listopada 2017 r. Organizatorzy oferują możliwość udziału w jednym z dwóch zaplanowanych szkoleń: Opcja 1 – Warsztaty metodyczne dla doktorantów i asystentów pt. Analiza statystyczna wyników badań naukowych – możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO/PS IMAGO PRO (opartego na IBM SPSS Statistics). Opcja 2 – Szkolenie specjalistyczne pt. Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe - możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO/PS IMAGO PRO (opartego na IBM SPSS Statistics).Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.masep.uni.lodz.pl – zakładka Warsztaty szkoleniowe."