"IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi ""Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy""";"2017-09-18 09:00:00";"2017-09-20 00:00:00";"Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź";"IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostanie poświęconemu tematowi: „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy”. Konferencja odbędzie się w Łodzi 18-20 września 2017 roku. Zachęcamy do odwiedzenia strony głównej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ (http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/), na której zamieściliśmy informacje o organizacji Zjazdu.Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych związanych z tematem przewodnim spotkania. Naszą intencją jest zachęcenie naszych gości do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz pogłębienia współpracy między reprezentowanymi przez nich jednostkami. Planujemy wystąpienia i dyskusje na następujące tematy: Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości pierwotnej;Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości wtórnej;Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej;Dysfunkcje i patologie zarządzania różnorodnością;Różnorodność metod badania problematyki zarządzania zasobami ludzkimi;Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych segmentach współczesnego rynku pracy.Terminarz:do 30 września 2016 roku – nadsyłanie zgłoszeń na Zjazd wraz z tytułem wystąpienia/artykułu oraz abstraktem (abstrakt powinien zawierać powody podjęcia tematu, cel artykułu/wystąpienia, krótką charakterystykę metodyki badawczej); formularz zgłoszeń do pobrania tutaj.do 31 stycznia 2017 roku – nadsyłanie tekstów artykułów; teksty prosimy przesyłać na adres publikacje@wz.uni.lodz.pldo 15 lutego 2017 roku – informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu artykułu do konkretnej publikacji; przekazanie artykułów do recenzji.Publikacje: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“ „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów“ Monografia pod redakcją, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego"