"Międzynarodowe Sympozjum „Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change”";"2017-09-26 09:00:00";"2017-09-28 00:00:00";"Wydział Filologiczny, Pomorska nr 171/173 Łódź";"W dniach 26-28 września 2017 r. Łódź będzie gospodarzem Międzynarodowego Sympozjum „Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change”.Wydarzenie jest wspólnie organizowane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), Międzynarodowy Program Hydrologiczny UNESCO (UNESCO IHP), Światowy Program UNESCO na rzecz Oceny Zasobów Wodnych (UNESCO WWAP), Międzynarodowe Centrum Zasobów Wody oraz Zmian Globalnych pod auspicjami UNESCO, Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology i Key Laboratory of Reservoir Environment Chińskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki, Międzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne (SIL), International Center for Integrated Water Resources Management (ICIWaRM, USA) oraz Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre, European Commission).Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami poprzez wyznaczenie Sustainable Development Goals (SDG), zdefiniowały kierunek strategii zrównoważonego rozwoju. Jednakże, narastająca kompleksowość interakcji pomiędzy geosferą a globalnym społeczeństwem przekłada się na degradację procesów ekologicznych, ukształtowanych w trakcie ewolucji, takich jak krążenie wody, obieg substancji biogennych czy też przepływ energii przez ekosystemy. Powyższe zmiany zmuszają nas do stworzenia nowej, transdyscyplinarnej metodologii której podstawą powinna być integracja Ekonomii Cyrkulacyjnej, redukującej zużycie materii, energii oraz emisję zanieczyszczeń na jednostkę dochodu narodowego, ze zwiększeniem potencjału ekosystemów i dorzeczy poprzez rozwiązania określane jako inżynieria ekologiczna (ecological engineering), ekohydrologia, biotechnologie ekologiczne i metody oparte na naturalnych procesach (nature-based solutions).Głównym celem sympozjum jest stworzenie uniwersalnego forum dyskusyjnego, które umożliwi nawiązanie współpracy pomiędzy trzema, priorytetowymi dziedzinami wiedzy (Ekohydrologia, Gospodarka Cyrkularna oraz „Nature-Based Solutions”), które poprzez integrację wytworzą synergię niezbędną dla adaptacji i łagodzenia skutków zmian globalnych ze szczególnym uwzględnieniem klimatu. Podczas pierwszego dnia sympozjum zaprezentują się eksperci z międzynarodowych organizacji reprezentujący szeroki zakres kompetencji dotyczących zmian globalnych. Podczas pozostałych dni sympozjum, odbędą się liczne sesje, warsztaty oraz spotkania robocze podczas których bardziej szczegółowo przedyskutowane zostaną kluczowe wyzwania zrównoważonego rozwoju.Wykłady plenarne poprowadzą wybitni eksperci oraz naukowcy z całego świata, między innymi:Blanca Jimenez-Cisneros, Director of the Division of Water Sciences and Secretary of the International Hydrological Programme of UNESCO
Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 Johannes Cullmann, Director of the Climate and Water Department, World Meteorological Organization, Szwajcaria Giovanni Bidoglio, Head of the Water Resources Unit, Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European Commission
Stefan Uhlenbrook, Coordinator of the United Nations World Water Assessment Programme (WWAP), Director of the Programme Office on Global Water Assessment Wiliam J. Mitsch, Director of the Everglades Wetland Research Park and Chair of the U.S. National Ramsar Committee, U.S.A., Editor in Chief of the Ecological Engineering
Alan Jenkins, Deputy Director CEH and Director, Water & Pollution Science, Centre for Ecology & Hydrology, Wielka Brytania Charles Vorosmarty, Director of the Advanced Science Research Center, Environmental Sciences Initiative, City College of New York, USA
Wolfgang Junk, professor emeritus at the Max Planck Institute for Limnology, Niemcy
Jose Tundisis, Director of the International Institute of Ecology, Brazylia Jinsong Guo, Director of Division of Eco-environmental Research on the Three Gorges, Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Science; Chair of Key Laboratory of Reservoir Environment, Chinese Academy of Sciences.Zbigniew Kundzewicz, Kierownik Laboratorium Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Członek Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Siegfried Demuth, Director of the International Centre for Water Resources and Global Change (UNESCO), Secretariat German IHP/HWRP National Committee, Federal Institute of Hydrology, Niemcy Jun Xia, Academician of Chinese Academy of Sciences (CAS), Chair Professor & Director of the Research Institute for Water Security (RIWS), Wuhan University, ChinyWydarzeniem towarzyszącym będzie „4th symposium of Healthy Rivers and Sustainable Water Resource Management: Reservoir carbon cycling and GHG fluxes: from the perspective of Ecohydrology for Mitigation and Adaptation to Climate Change”, wspólnie organizowane z jednostkami partnerskimi z Chin. "