"25 lat Konstytucji oraz samodzielności państwowej Republiki Czeskiej";"2017-12-12 00:00:00";;"Pałac Biedermanna w Łodzi, Franciszkańska 1/3 Łódź";"Konferencja organizowana jest w związku z 25 rocznicą uchwalenia Konstytucji oraz samodzielnością państwową Republiki Czeskiej. Celem Konferencji jest dokonanie przez przedstawicieli czeskiej i polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oceny wybranych podstawowych rozwiązań ustrojowych i praktyki funkcjonowania tego państwa. W szczególności uwaga skoncentrowana będzie na przyczynach i procedurze rozpadu czechosłowackiej federacji, teoretycznych i praktycznych aspektach państwa prawnego, propozycjach zmian konstytucji, prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz wynikach wyborów parlamentarnych z 2017 r."