"XV Dni Arabskie. Świat arabsko-muzułmański. Między konfliktem a współistnieniem";"2018-04-11 00:00:00";"2018-04-12 00:00:00";"Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Składowa 43 Łódź";"Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest adresowana do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, podejmujących problematykę związaną ze światem arabsko-muzułmańskim. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji referatów pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych naukowców."