"Finanse i biznes międzynarodowy – współczesne problemy";"2017-04-03 00:00:00";;"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5 Łódź";"Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników prac badawczych związanych z problematyką szeroko rozumianych finansów i biznesu międzynarodowego, w tym działania międzynarodowych rynków finansowych i strefy euro, oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, w tym kreacji systemów konkurencyjności, modeli internacjonalizacji, strategii rozwojowych adekwatnych do wyzwań XXI w."