"Dzień Informacyjny Programu COST ";"2017-09-26 10:30:00";"2017-09-26 16:30:00";"Rektorat UŁ, Sala Senatu, Narutowicza 68 Łódź";" Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi zapraszają na Dzień Informacyjny Programu COST. COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.Program COST jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020. Wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST. Udział w akcjach COST może być świetną okazją do znalezienia partnerów. Program COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów, zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną:- COST Framework: Co to jest i jak to działa?- COST Actions: Jak się zaangażować?- COST Open Call: Jak przygotować udany projekt COST Action?- efekty udziału w działaniach COST- krajowy udział w działaniach COST Odbędą się również warsztaty, które zostaną poprowadzone przez polskich naukowców, realizujących projekty w ramach Programu COST.Więcej informacji na stronach:http://www.cost.euhttp://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-mie…Rejestracja: formularz on-line pod adresem www.centrumnauki.uni.lodz.plProgram wydarzenia: http://centrumnauki.uni.lodz.pl/wp-content/uploads...Tekst źródłowy: Centrum Nauki UŁRedakcja: Centrum Promocji"