"10-lecie Wydziału Chemii UŁ";"2017-10-14 11:00:00";"2017-10-14 18:00:00";"Wydział Chemii UŁ, Tamka 12 Łódź";"Wszyscy zainteresowani – pracownicy, absolwenci i studenci – mogą wziąć udział w wyjątkowych obchodach 10-lecia, które odbędą się 14 października 2017 r. o godz. 11.00 na Wydziale Chemii.Naszą uczelnię utworzono już w 1945 roku. Wydział Chemii z perspektywy czasu jest młodym jubilatem. Jednak nauki chemiczne obecne były na naszej uczelni od początku jej powstania.W ramach utworzonego w 1945 roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstały cztery zakłady zajmujące się stricte chemią oraz zakład biochemii. Postępujący z upływem czasu rozwój uczelni wymuszał zmiany strukturalne, które łączyły potem kolejno nauki chemiczne z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii oraz z Wydziałem Fizyki i Chemii. Utworzony 1 października 2007 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego jest zatem spadkobiercą działań zapoczątkowanych wiele lat wcześniej.Podczas obchodów będzie można wysłuchać wykładu prof. Bogusława Kryczki ""Krótka historia Wydziału Chemii"", wspomnień absolwentów Wydziału Chemii (prof. Zbigniewa Galusa, prof. Marii Turowskiej) oraz ""Wykładu o Łodzi""- senatora Ryszarda Bonisławskiego.Absolwenci, uczestniczący w Zjeździe z okazji 10-lecia Wydziału Chemii UŁ będą mogli wziąć udział w wycieczce do dawnego budynku Wydziału Chemii UŁ przy ul. Narutowicza, 68 oraz spotkaniu koleżeńskim połączonym z obiadem.Więcej szczegółów: http://www.chemia.uni.lodz.pl/jubileusz.html "