"Urban Resilience and Sustainability Science";"2017-10-12 11:00:00";"2017-10-12 16:30:00";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 Łódź";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniu 12 października 2017 r. sympozjum Urban Resilience and Sustainability Science.Sympozjum zgromadzi licznych znamienitych gości z Japonii, Szwecji i Polski. Dyskusja będzie dotyczyła przyszłości badań poświęconych zrównoważonemu rozwojowi miast w Polsce, a także możliwości nawiązywania bliższej współpracy badawczej między polskimi i japońskimi badaczami. Prezentacje i dyskusje poruszą tematykę projektowania miast przygotowanych na wyzwania współczesnego świata, a także szerszych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i naukowymi podstawami zrównoważonego rozwoju.Wśród zaproszonych gości znajdują się wybitne autorytety z zagranicy, w tym profesor Kazuhiko Takeuchi, wicerektor Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio, czy profesor Thomas Elmqvist z Uniwersytetu Sztokholmskiego. Delegacja z Japonii będzie składała się z przedstawicieli instytutu Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S) funkcjonującego na Uniwersytecie Tokijskim, wiodącego ośrodka zajmującego się nauką na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród polskich prelegentów znajdą się m.in. profesor Michał Kleiber, profesor Piotr Matczak oraz profesor Andrzej Mizgajski.W celu rejestracji udziału, a także by otrzymać dalsze informacje nt. sympozjum, prosimy o kontakt z Magdaleną Ciepielewską-Biernacką (magdalena.ciepielewska@uni.lodz.pl). Rejestracja jest możliwa do 30 września br. Udział w sympozjum jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Sympozjum będzie prowadzone w języku angielskim.zaproszenie na sympozjum_EN"