Studia doktoranckie: Wydzia艂 Filozoficzno-Historyczny

Powr贸t


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydzia艂u Filozoficzno-Historyczny


  • 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie nauk humanistycznych

Kierownik: dr hab. Inga Ku藕ma, pok. 234
Kontakt: (42) 635 61 58, inga.kuzma@uni.lodz.pl


  • Interdyscyplinarne humanistyczne studia doktoranckie

Kierownik: prof. Przemys艂aw Waingertner
Kontakt: (42) 635-61-80, wajn@op.plOpis studi贸w

Wydzia艂 Filozoficzno-Historyczny prowadzi dwa rodzaje czteroletnich studi贸w III stopnia, wspomagaj膮ce m艂odych humanist贸w w uzyskaniu szlif贸w doktorskich, spe艂niaj膮ce najwy偶ej postawione wymagania i odpowiadaj膮ce na wyzwania, kt贸re stawia dzisiejsza intelektualistyka. Ich zasadniczym zadaniem, poza warunkowaniem prawid艂owej drogi do doktoratu jest dostarczenie kontekst贸w i umiej臋tno艣ci analizy wiedzy, potrzebnych ka偶demu, kto po zako艅czeniu studi贸w magisterskich decyduje si臋 nie schodzi膰 ze 艣cie偶ki naukowej.


Jak 偶adne inne, ucz膮 prowadzenia interdyscyplinarnych bada艅, krytycznego my艣lenia, planowania i samooceny w艂asnego rozwoju intelektualnego, uczestnictwa w zespo艂owych projektach badawczych, komunikacji profesjonalnej i intelektualnej. Wymagaj膮 i wsp贸艂tworz膮 postaw臋 otwarto艣ci na s膮dy i opinie inne ni偶 w艂asne oraz gotowo艣膰 do dyskusji w zgodzie z zasadami tolerancji.


Wbrew powszechnemu trendowi, celem studi贸w nie jest przysparzanie krajowi jak najwi臋kszej liczby doktor贸w, a tworzenie oryginalnego wk艂adu 鈥 razem z pp. doktorantami; polska kultura i nauka musi si臋 wci膮偶 rozwija膰, niezale偶nie od warunk贸w, a XXI w. oferuje nauce ogromn膮 ilo艣膰 nieznanych dot膮d mo偶liwo艣ci i narz臋dzi badawczych. Zamiast stosowa膰 reklamowe triki, wolimy d膮偶y膰 do prawdy, a naszych student贸w uczy膰 tak, by 鈥 samodzielni intelektualnie i 偶yciowo, dojrzali naukowo 鈥 byli w艂adni umiej臋tnie pokierowa膰 swoim rozwojem i dalszym 偶yciem.


  • STUDIA DOKTORANCKIE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Prowadzone przez WF-H dla 4 dyscyplin: filozofii, historii, archeologii oraz etnologii z antropologi膮 kulturow膮.


  • INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE

Prowadzone przez WF-H U艁 i WSMiP U艁 dla 5 dyscyplin: etnologii z antropologi膮, filozofii, historii, politologii i studi贸w mi臋dzynarodowych.


Obie formu艂y dzia艂aj膮 niezale偶nie, przy czym SDNH, nastawione s膮 na edukowanie doktorskie w zakresie g艂贸wnych, wybranych dyscyplin (co nie oznacza, 偶e stroni膮 od uj臋膰 mi臋dzydziedzinowych), natomiast IHSD, unikatowe w skali uczelni i wprowadzone w poprzedniej ods艂onie projektem wsp贸艂finansowanym przez UE, s膮 z definicji nakierowane na 艂膮czenie r贸偶nych p贸l badawczych, dyscyplin i nauk.


Pp. doktoranci obojga studi贸w bior膮 udzia艂 w pracach badawczych i seminaryjnych, samodzielnych przedsi臋wzi臋ciach, podejmowanych w zwi膮zku z tematyk膮 zaj臋膰 seminari贸w doktorskich (uczestnictwo w konferencjach, sesjach, sympozjach itp.) oraz zaj臋ciach dydaktycznych i praktykach 鈥 celem jest uzyskanie wysokiego poziomu interdyscyplinarnej wiedzy i umiej臋tno艣ci warsztatowych.


Zaj臋cia s膮 z definicji r贸偶norodne. Na SDNH istnieje kanon obowi膮zkowy oraz znaczne mo偶liwo艣ci wyboru zaj臋膰 uzupe艂niaj膮cych. W formule IHSD kszta艂cenie odbywa si臋 w ramach dziesi臋ciu blok贸w tematycznych, dobranych indywidualnie w konsultacji tutorskiej z opiekunem/promotorem rozprawy (j臋zykoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, historia Europy, filozofia, historia Polski, etyka, badania genderowe, polityka w regionach, mi臋dzynarodowe stosunki polityczne, studia europejskie). Zaj臋cia prowadz膮, w obu przypadkach, najlepiej przygotowani naukowcy, niezale偶nie od wieku utytu艂owani i prowadz膮cy aktywne badania.


W obu formu艂ach procedur臋 przyj臋cia przeprowadza si臋 wobec komisji rekrutacyjnych, przy czym o przyj臋ciu decyduje lista rankingowa tworzona na podstawie wynik贸w rozmowy kwalifikacyjnej i przed艂o偶onych dokument贸w.


WF-H pozwala na komfortowe i nowoczesne prowadzenie studi贸w III0 dzi臋ki zmodernizowanej infrastrukturze, umo偶liwiaj膮cej prac臋 z najnowszymi technikami multimedialnymi, ale przede wszystkim dzi臋ki blisko艣ci 艣wietnie wyposa偶onych bibliotek, zw艂aszcza wydzia艂owych oraz Biblioteki Uniwersytetu 艁贸dzkiego. BU艁 od dziesi臋cioleci ju偶 uzupe艂nia, staraniami w艂asnymi i 艂贸dzkich humanist贸w, swoje imponuj膮ce zbiory, powi臋kszane wydatnie nadal. Dodatkowym atutem jest coraz wi臋ksza dost臋pno艣膰, w tym z komputer贸w domowych student贸w, wa偶nych baz publikacji ksi膮偶kowych i czasopism (JSTOR, Sage, Wiley & Blackwell itp.).


Biblioteka Instytutu Historii U艁 zawiera oko艂o 91 000 wolumin贸w, Biblioteka Instytutu Filozofii ponad 21 000, Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 17 000, Biblioteka Instytutu Archeologii 19 000. Instytut Archeologii posiada, ci膮gle wzbogacan膮 pracami wykopaliskowymi, kolekcj臋 zabytk贸w archeologicznych, w tym wielu wci膮偶 nieopublikowanych, a tak偶e pracowni臋 ceramiczn膮 i konserwacji metali oraz dwie stacje terenowe.