Studia doktoranckie: Wydzia艂 Nauk o Wychowaniu

Powr贸t


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydzia艂u Nauk o Wychowaniu.


  • 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie pedagogiki i psychologii


Kierownik: Dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. U艁

Kontakt: (42) 6655 734, ebator@uni.lodz.pl
Opis studi贸w


Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii trwaj膮 4 lata i s膮 prowadzone w systemie stacjonarnym. Umo偶liwiaj膮 zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu pedagogiki lub psychologii oraz dyscyplin pokrewnych, metodologii bada艅 nauk spo艂ecznych (w zastosowaniu do pedagogiki i psychologii) oraz umiej臋tno艣ci prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej. Pozwalaj膮 tak偶e na zdobycie kompetencji umo偶liwiaj膮cych aktywne uczestnictwo w 偶yciu spo艂ecznym oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w wielu formach wsp贸艂pracy z szeroko rozumianym otoczeniem spo艂ecznym.


Du偶a r贸偶norodno艣膰 bada艅 prowadzonych na Wydziale Nauk o Wychowaniu umo偶liwia doktorantom wyb贸r problematyki prowadzonych przez siebie bada艅 i realizacj臋 zainteresowa艅 naukowych. Doktoranci zainteresowani pedagogik膮 mog膮 podejmowa膰 badania w zakresie: pedagogiki spo艂ecznej, teorii i historii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji, pedagogiki tw贸rczo艣ci. Doktoranci zainteresowani psychologi膮 mog膮 podejmowa膰 badania w zakresie: psychologii zdrowia, stresu, uzale偶nie艅, psychologii rodziny, terapii rodzin, psychologii rozwoju i jego wspierania, psychologii pracy i organizacji, psychologii biznesu i doradztwa kariery, psychologii prokreacji, psychologii klinicznej.


Kandydaci na studia doktoranckie powinni posiada膰 wiedz臋 odpowiadaj膮c膮 wybranej dyscyplinie doktoryzowania, a wi臋c pedagogice albo psychologii, wymagan膮 na II stopniu kszta艂cenia albo na jednolitych studiach magisterskich lub by膰 gotowi j膮 uzupe艂ni膰, zdaj膮c w pierwszym roku studi贸w doktoranckich egzaminy ze wskazanych przedmiot贸w.