Studia doktoranckie: Wydzia艂 Prawa i Administracji

Powr贸t


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydzia艂u Prawa i Administracji.


  • 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie Wydzia艂u Prawa i Administracji

Kierownik: dr hab. Miros艂aw W艂odarczyk, prof. nadzw. U艁
Kontakt: (48 42) 635 63 55, miroslaw@uni.lodz.pl
Opis studi贸w

Wydzia艂 Prawa i Administracji Uniwersytetu 艁贸dzkiego posiada pe艂nie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych, obejmuj膮ce stopie艅 naukowy doktora nauk prawnych oraz stopie艅 naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie specjalno艣ci reprezentowanych w Radzie Wydzia艂u.W ramach tych uprawnie艅 Wydzia艂 prowadzi od 1993 roku 4-letnie studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w zakresie nauk prawnych. G艂贸wnym zadaniem studi贸w jest przygotowanie s艂uchaczy do samodzielnej pracy naukowej, kt贸rej zwie艅czeniem jest opracowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.Decyzj臋 o przyj臋cie na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna, kt贸rej przewodniczy Dziekan Wydzia艂u. Nab贸r ma charakter konkursowy. Rada Wydzia艂u uchwala kryteria oceny kandydat贸w, system punktacji oraz spos贸b konstruowania listy rankingowej, na podstawie kt贸rej komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydat贸w. Limit przyj臋膰 na studia doktoranckie ustala corocznie Senat U艁 na wniosek Dziekana.Program studi贸w doktoranckich obejmuje zaj臋cia teoretyczne i praktyczne, kt贸re prowadzone s膮 przez profesor贸w oraz wyspecjalizowanych wyk艂adowc贸w z wieloletnim do艣wiadczeniem. Profesorowie pe艂ni膮cy funkcj臋 opiekun贸w naukowych i promotor贸w posiadaj膮 w zdecydowanej wi臋kszo艣ci do艣wiadczenie wynikaj膮ce z pracy w wymiarze sprawiedliwo艣ci jako s臋dziowie Trybuna艂u Konstytucyjnego, s臋dziowie S膮du Najwy偶szego, s臋dziowie Naczelnego S膮du Administracyjnego, s臋dziowie s膮d贸w powszechnych i administracyjnych, a tak偶e z prowadzenia praktyki adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej.Program studi贸w doktoranckich obejmuje przede wszystkim obowi膮zek prowadzenia samodzielnej pracy naukowej s艂u偶膮cej opracowaniu rozprawy doktorskiej i opanowaniu wiedzy z kierunku specjalizacyjnego, jak r贸wnie偶 obowi膮zek udzia艂u w seminarium doktoranckim wskazanym przez opiekuna naukowego, udzia艂u w konwersatorium z ekonomii albo filozofii i w innych zaj臋ciach, jak m.in. retoryka czy komparatystyka prawnicza, a tak偶e wyk艂adach go艣cinnych wyg艂aszanych na naszym Wydziale przez go艣ci z uczelni krajowych i zagranicznych. Doktoranci maj膮 ponadto obowi膮zek prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zaj臋膰 dydaktycznych, co jest poprzedzone stosownym teoretycznym programem dydaktycznym.Absolwent studi贸w doktoranckich posiada dog艂臋bn膮 widz臋 w zakresie specjalno艣ci, w ramach kt贸rej przygotowa艂 dysertacj臋 oraz pog艂臋bion膮 wiedz臋 z dziedzin pokrewnych. Ponadto absolwent dysponuje wiedz膮 o zjawiskach spo艂ecznych, gospodarczych i kulturowych wp艂ywaj膮cych na stanowienie i stosowanie prawa. Nabyta wiedza i umiej臋tno艣ci s膮 podstaw膮 do dalszego prowadzenia pracy naukowo-badawczej i eksperckiej w zakresie prawa.Wydzia艂 Prawa i Administracji Uniwersytetu 艁贸dzkiego mie艣ci si臋 nowoczesnym, funkcjonalnym, przestrzennym gmachu, przygotowanym dla os贸b, kt贸re chc膮 kszta艂ci膰 si臋 na jednej z najlepszych uczelni w kraju.Na terenie Wydzia艂u znajduje si臋 specjalistyczna biblioteka, kt贸ra gromadzi fachow膮 literatur臋 z dziedziny prawniczej, oraz w w臋偶szym zakresie z dziedziny filozofii, ekonomii, historii oraz materia艂y do nauki j臋zyk贸w obcych. Aktualnie Biblioteka posiada ok. 62.000 wolumin贸w ksi膮偶ek, 9.330 wolumin贸w czasopism oraz 200 wolumin贸w zbior贸w specjalnych. W gmachu funkcjonuj膮 te偶 Centra naukowe, m.in.: Centrum Dokumentacji i Studi贸w Podatkowych, dysponuj膮ce najwi臋ksz膮 w Polsce bibliotek臋 obejmuj膮c膮 specjalistyczn膮 polsk膮 i zagraniczn膮 literatur臋 z zakresu prawa podatkowego i ekonomicznych aspekt贸w opodatkowania oraz Centrum My艣li Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville'a, w kt贸rego czytelni znajduje si臋 ksi臋gozbi贸r Liberty Fund. Inc., oraz Centrum Studi贸w Wyborczych.Ka偶dy z uczestnik贸w studi贸w doktoranckich WPiA U艁 otrzymuje dost臋p do systemu informacji prawnej Lex Omega w wersji on-line.