Studia doktoranckie: Wydzia艂 Zarz膮dzania

Powr贸t


Studia doktoranckie na stronie internetowej Wydzia艂u Zarz膮dzania.


  • Stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zarz膮dzaniu


Kierownik: Dr hab. Ilona 艢wi膮tek-Barylska
Kontakt: (42) 635 62 80, swiatek328@gmail.comOpis studi贸w

STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ZARZ膭DZANIU


Studia doktoranckie na Wydziale Zarz膮dzania U艁 s膮 prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (czteroletnim).


Celem studi贸w jest kszta艂cenie wysokiej klasy specjalist贸w posiadaj膮cych zaawansowan膮 wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje spo艂eczne w zakresie zarz膮dzania, wsparte wiedz膮 z obszaru finans贸w przedsi臋biorstw i rachunkowo艣ci. Doktoranci s膮 przygotowywani do prowadzenia bada艅 naukowych w dyscyplinie nauk o zarz膮dzaniu oraz do pracy dydaktycznej, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸艂 wy偶szych. Program studi贸w doktoranckich na naszym Wydziale uwzgl臋dnia aktualne tendencje rozwojowe w praktyce biznesu i nauce, stwarzaj膮c doktorantom r贸wnie偶 szanse poszerzania wiedzy niezb臋dnej do pe艂nienia funkcji mened偶erskich na r贸偶nych szczeblach zarz膮dzania w r贸偶nych podmiotach gospodarczych i instytucjach. Uko艅czenie studi贸w doktoranckich w zakresie nauk o zarz膮dzaniu stanowi dla ka偶dego ich uczestnika inwestycj臋 edukacyjn膮, kt贸ra pot臋guje szanse kszta艂towania indywidualnej 艣cie偶ki rozwoju zar贸wno w sferze nauki, jak i praktyki zarz膮dzania.


Program kszta艂cenia obejmuje przedmioty z zakresu zarz膮dzania, ekonomii, finans贸w, metodyki pracy naukowej, form i metod prowadzenia zaj臋膰, a tak偶e przedmioty kszta艂cenia og贸lnego oraz specjalizacyjne. Doktoranci mog膮 r贸wnie偶 realizowa膰 wyk艂ady do wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami oraz potrzeb膮 zdobycia lub pog艂臋bienia wiedzy specjalistycznej. Zaj臋cia s膮 prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownik贸w naukowo-dydaktycznych z Wydzia艂u Zarz膮dzania i innych wydzia艂贸w Uniwersytetu 艁贸dzkiego.


Wydzia艂 Zarz膮dzania zapewnia mo偶liwo艣膰 wyboru seminarium doktorskiego spo艣r贸d szerokiej oferty seminaryjnej, co umo偶liwia uczestnikom studi贸w doktoranckich realizacj臋 temat贸w badawczych z zakresu zarz膮dzania, finans贸w przedsi臋biorstw i rachunkowo艣ci w zale偶no艣ci od ich zainteresowa艅 naukowo-badawczych. Opiekunowie naukowi, promotorzy i inni pracownicy zwi膮zani z procesem kszta艂cenia na studiach doktoranckich wspieraj膮 doktorant贸w w pozyskaniu wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do zdania egzamin贸w doktorskich, przygotowania i obrony pracy doktorskiej.


Nasi doktoranci maj膮 mo偶liwo艣膰 udzia艂u w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczeg贸lnych Katedrach, a tak偶e uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zar贸wno przez Wydzia艂 Zarz膮dzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranic膮. Corocznie we wrze艣niu jest organizowana na naszym Wydziale konferencja naukowa, na kt贸rej doktoranci przedstawiaj膮 wyniki swoich bada艅 naukowych.


Wydzia艂 Zarz膮dzania ma bardzo dobr膮 lokalizacj臋, mie艣ci si臋 w nowoczesnym budynku z doskonale wyposa偶onymi salami i aulami daj膮cymi mo偶liwo艣膰 studiowania w komfortowych warunkach. Posiadamy bibliotek臋 wydzia艂ow膮, w kt贸rej s膮 zgromadzone zbiory zar贸wno literatury polskiej, jak i zagranicznej z zakresu zarz膮dzania, ekonomii i finans贸w. W najbli偶szym s膮siedztwie naszego Wydzia艂u znajduje si臋 Biblioteka Uniwersytecka z bogatym ksi臋gozbiorem, a tak偶e zapewniaj膮ca elektroniczny dost臋p 鈥瀘nline鈥 do krajowych i zagranicznych czasopism naukowych i ksi膮偶ek.


Oferujemy wszystkim studiuj膮cym bezp艂atny dost臋pu do Internetu na terenie Wydzia艂u. Bezpo艣rednio przy budynku Wydzia艂u Zarz膮dzania znajduje si臋 bezp艂atny parking.


Odbywanie i uko艅czenie studi贸w doktoranckich na Wydziale Zarz膮dzania U艁 stanowi nie tylko intelektualne wyzwanie, ale niepowtarzaln膮 szans臋 na zdobycie warto艣ci dodanej w 偶yciu zawodowym!