Dzia艂 Spraw Pracowniczych

ul. Narutowicza nr 68/ 90-136 艁贸d藕

DZIA艁 SPRAW PRACOWNICZYCH

90-131 艁贸d藕, ul. Narutowicza 68

godziny pracy 7.30 鈥 15.30

kierownik

mgr Ma艂gorzata Wr贸blewska

tel. 42 635-40-13

p. 12a

e-mail: malgorzata.wroblewska@uni.lodz.pl

e-mail: dsp@uni.lodz.pl

p. 11


mgr Anna Bogda艅ska

Wydzia艂 Fizyki i Informatyki Stosowanej

Administracja i obs艂uga centralna (dzia艂y, biura i centra podlegaj膮ce bezpo艣rednio z-cy Kanclerza U艁 ds. technicznych)

Domy Studenta

tel. 42 635-40-32

e-mail: anna.bogdanska@uni.lodz.pl


mgr Barbara Kikosicka

Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politologicznych

Administracja i obs艂uga centralna (dzia艂y, biura i centra podlegaj膮ce bezpo艣rednio Rektorowi, Kanclerzowi, Kwestorowi, z-cy Kanclerza U艁 ds. socjalnych i og贸lnych oraz z-cy Kanclerza U艁 ds. technicznych )

tel. 42 635-40-32

e-mail: barbara.kikosicka@uni.lodz.pl


mgr Aneta Antczak

Wydzia艂 Chemii

Biblioteka U艁

Centrum Transferu i Technologii

tel. 42-635-40-31

e-mail:aneta.antczak@uni.lodz.pl


Iwona Cie艣li艅ska

Wydzia艂 Filozoficzno-Historyczny

Wydzia艂 Nauk Geograficznych

tel. 42 635-41-32

e-mail: iwona.cieslinska@uni.lodz.pl


mgr Magdalena Usielska

Wydzia艂 Filologiczny

Filia U艁 w Tomaszowie Mazowieckim

Centrum Informatyki

tel. 42 635-40-31

e-mail: magdalena.usielska@uni.lodz.pl

p. 12


mgr Aleksandra Kocik

Wydzia艂 Prawa i Administracji

Studium J臋zyk贸w Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium J臋zyka Angielskiego

tel. 42 635-41-45

e-mail:aleksandra.kocik@uni.lodz.pl


mgr Anna Przygodzka

Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny:

Instytut Socjologii

Instytut Ekonomii

Centrum Nauki i Spraw Pracownika

Centrum Rozwoju Wydzia艂u

Centrum Obs艂ugi Studenta

Centrum Kszta艂cenia

Centrum Administracyjno-Techniczne

Sekcja Informatyki

Sekcja Finansowa

O艣rodek Spraw Azjatyckich

Interdyscyplinarne Centrum Studi贸w Miejskich

tel. 42 635-40-39

e-mail:anna.przygodzka@uni.lodz.pl


Marzena 艢wi膮tek

Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska

Studium J臋zyka Polskiego dla Cudzoziemc贸w

tel. 42 635-40-34

e-mail: marzena.swiatek@uni.lodz.pl

p. 13


mgr Wies艂awa Janus

Wydzia艂 Matematyki i Informatyki

Wydzia艂 Nauk o Wychowaniu

tel. 42 635-41-35

e-mail: wieslawa.janus@uni.lodz.pl


Ma艂gorzata B艂臋dowska

Wydzia艂 Zarz膮dzania

tel. 42 635-41-31

e-mail: malgorzata.bledowska@uni.lodz.pl


Kaja Nejman

Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny:

Instytut Ekonometrii

Instytut Statystyki i Demografii

Instytut Gospodarki Mi臋dzynarodowej

Instytut Finans贸w

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

tel. 42 635-40-28

e-mail: kaja.nejman@uni.lodz.pl