25 lat Konstytucji oraz samodzielności państwowej Republiki Czeskiej

12 GRUDNIA / 2017
Miejsce:

Pałac Biedermanna w Łodzi

Franciszkańska 1/3

Organizator:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

Sekretarz:

dr Jarosław Sułkowski

Tematyka:

Konferencja organizowana jest w związku z 25 rocznicą uchwalenia Konstytucji oraz samodzielnością państwową Republiki Czeskiej. Celem Konferencji jest dokonanie przez przedstawicieli czeskiej i polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oceny wybranych podstawowych rozwiązań ustrojowych i praktyki funkcjonowania tego państwa. W szczególności uwaga skoncentrowana będzie na przyczynach i procedurze rozpadu czechosłowackiej federacji, teoretycznych i praktycznych aspektach państwa prawnego, propozycjach zmian konstytucji, prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz wynikach wyborów parlamentarnych z 2017 r.

Kontakt: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl