Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach

21-23 MARCA / 2017
Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Kopcińskiego 16/18

Organizator:

Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny

Kierownik:

prof. dr hab. Grażyna Habrajska

Sekretarz:

dr Anita Filipczak-Białkowska

Tematyka:

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wysłuchania referatów i zabrania głosu w dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • · chwyty manipulacyjne, perswazyjne, argumentacyjne w dyskursie politycznym, dziennikarskim itd.
 • · chwyty perswazyjne i argumentacja w dyskursie prawnym
 • · chwyty perswazyjne i manipulacyjne w dyskursie dyplomatycznym
 • · chwyty perswazyjne i manipulacyjne w dyskursie potocznym
 • · chwyty perswazyjne i manipulacyjne w dyskursie teologicznym
 • · chwyty perswazyjne i manipulacyjne w nowych mediach
 • · chwyty perswazyjne i manipulacyjne w reklamie
 • · chwyty perswazyjne w dyskursie artystycznym (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, film, fotografia itd.)
 • · chwyty perswazyjne w promowaniu produktów i idei
 • · demaskowanie manipulacji werbalnej przez gesty
 • · dowodzenie w filozofii
 • · dowodzenie w matematyce, fizyce itd.
 • · miejsce perswazji i argumentacji w retoryce
 • · psychologiczne podstawy manipulacji
 • · wartościowanie w perswazji i manipulacji

Kontakt: anitafilipczak@wp.pl