Finanse i biznes międzynarodowy – współczesne problemy

03 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Kierownik:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Janicka

Sekretarz:

dr Aleksandra Nacewska-Twardowska

Tematyka:

Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników prac badawczych związanych z problematyką szeroko rozumianych finansów i biznesu międzynarodowego, w tym działania międzynarodowych rynków finansowych i strefy euro, oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, w tym kreacji systemów konkurencyjności, modeli internacjonalizacji, strategii rozwojowych adekwatnych do wyzwań XXI w.

Kontakt: Strona internetowa: www.instytutgm.uni.lodz.pl (zakładka: Konferencje)
e-mail: konferencjamsg@uni.lodz.pl