I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo medyczne a praktyka wymiaru sprawiedliwości"

18 LUTEGO / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Adminsitracji UŁ

Kierownik:

dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ

Sekretarz:

mgr Anna Florek

Tematyka:

Konferencja będzie poświęcona problematyce prawa medycznego, które odgrywa współcześnie coraz większą rolę, co wiąże się m.in. z rozwojem regulacji prawnych w tej sferze, w szczególności dotyczących praw pacjenta. W praktyce wymiaru sprawiedliwości pojawiają się więc nie tylko sprawy z zakresu odpowiedzialności pracowników medycznych za skutki błędów medycznych, ale również kwestie naruszenia praw pacjenta (np. do wyrażenia zgody na leczenie, uzyskania wymaganej informacji medycznej, ujawnienia tajemnicy medycznej). Jednakże ze względu na skomplikowaną i często niespójną regulację prawną w tym obszarze, powstają liczne problemy interpretacyjne, z którymi zmaga się wymiar sprawiedliwości. Celem konferencji jest więc przybliżenie unormowań medycznoprawnych i ukazanie ich w świetle najnowszych koncepcji dogmatycznych oraz wypowiedzi judykatury. Podczas konferencji będą poruszane także problemy dotyczące relacji między przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości a biegłymi z zakresu medycyny.


Spotkanie jest adresowane do szerokiego grona odbiorców: sędziów, prokuratorów, przedstawicieli palestry, radców prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem przepisów medycznoprawnych w praktyce orzeczniczej.


Formularz rejestracyjny i dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł na nr konta : 96 1240 3028 1111 0010 7100 1505 Bank PKO S.A II o/w Łodzi

Kontakt: Sekretariat: mgr Anna Florek
tel: 0 42 635 46 31
e-mail: aflorek@wpia.uni.lodz.pl