II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”

09-10 GRUDNIA / 2017
Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Kopcińskiego 16/18

Organizator:

SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii i Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień Instytutu Psychologii UŁ

Kierownik:

dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała

Sekretarz:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Michał Plaskura

Tematyka:

Organizowana przez nas konferencja będzie skupiała się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną oraz neuropsychologią. Zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych przez młodych naukowców.

Międzynarodowy charakter konferencji pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy badaczami z całego świata.

W programie zaplanowaliśmy wykłady, warsztaty, sesje wystąpień naukowych oraz sesję posterową.

Chcemy, aby nasza konferencja była miejscem, w którym przyszli psychologowie oraz pasjonaci psychologii klinicznej i neuropsychologii będą mogli przedstawić efekty swojej pracy naukowej, wymienić się doświadczeniami czy nawiązać interesujące kontakty, które zaowocują współpracą i dalszym rozwojem.


www.psychon.uni.lodz.pl
Kontakt: skn.neuropsychologia@gmail.com