III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen

11-12 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ bud. D

Pomorska 141/143

Organizator:

Doktoranci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Kierownik:

dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ

Sekretarz:

mgr Monika Cyrkler

Tematyka:

Na konferencji gościć będziemy wybitnych specjalistów, których wykłady rozpoczną obrady w czterech sesjach tematycznych:

  • "Mikrobiologia w medycynie i przemyśle",
  • "Biologia molekularna i biotechnologia",
  • "Fizjologia i biotechnologia roślin",
  • "Ekologia i ochrona środowiska".

Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia podczas sesji referatowych i posterowych. Podczas BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują znane firmy z sektora life science.

Kontakt: konferencja.bioopen@gmail.com