IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy"

18-20 WRZEśNIA / 2017
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Zarządzania UŁ

Matejki 22/26

Organizator:

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Kierownik:

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi: dr hab. Joanna Cewińska; dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Sekretarz:

mgr Izabela Różańska-Bińczyk; mgr Anna Michałkiewicz

Tematyka:

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostanie poświęconemu tematowi: „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy”. Konferencja odbędzie się w Łodzi 18-20 września 2017 roku. Zachęcamy do odwiedzenia strony głównej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ (http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/), na której zamieściliśmy informacje o organizacji Zjazdu.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych związanych z tematem przewodnim spotkania. Naszą intencją jest zachęcenie naszych gości do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz pogłębienia współpracy między reprezentowanymi przez nich jednostkami. Planujemy wystąpienia i dyskusje na następujące tematy:


 • Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości pierwotnej;
 • Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości wtórnej;
 • Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej;
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania różnorodnością;
 • Różnorodność metod badania problematyki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych segmentach współczesnego rynku pracy.Terminarz:

 • do 30 września 2016 roku – nadsyłanie zgłoszeń na Zjazd wraz z tytułem wystąpienia/artykułu oraz abstraktem (abstrakt powinien zawierać powody podjęcia tematu, cel artykułu/wystąpienia, krótką charakterystykę metodyki badawczej); formularz zgłoszeń do pobrania tutaj.
 • do 31 stycznia 2017 roku – nadsyłanie tekstów artykułów; teksty prosimy przesyłać na adres publikacje@wz.uni.lodz.pl
 • do 15 lutego 2017 roku – informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu artykułu do konkretnej publikacji; przekazanie artykułów do recenzji.Publikacje:

 • „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“
 • „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów“
 • Monografia pod redakcją, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (p. 334)

E-mail: konferencjazzl@uni.lodz.pl, izabela.rozanska@uni.lodz.pl, amichalkiewicz@uni.lodz.pl