Małe miasta. PRZESTRZEŃ – SPOŁECZEŃSTWO – GOSPODARKA

26-27 PAźDZIERNIKA / 2017
Organizator:

INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA I POLITYKI PRZESTRZENNEJ, Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Sekretarz:

dr Bartosz Bartosiewicz

Tematyka:

Zapraszamy Państwa do udziału w, jubileuszowej – XV edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Zapraszamy również przedstawicieli innych dziedzin wiedzy: biologów, historyków, archeologów oraz etnologów, którym problematyka małych miast jest równie bliska.

Po raz trzeci zapraszamy do Uniejowa – urokliwego małego miasta – pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego.

http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/

Kontakt: dr Bartosz Bartosiewicz
e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel. (42) 6354574