Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona - Konserwacja - Rewitalizacja

11-14 PAźDZIERNIKA / 2017
Miejsce:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Kaminskiego 27 a

Organizator:

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański

Sekretarz:

w trakcie aktualizacji

Tematyka:

Łódź, zwana „Manchesterem Wschodu”, ta wyjątkowa metropolia przemysłu włókienniczego, daje wyjątkowo bogaty materiał analityczny do badań zarówno nad dynamicznym rozwojem miast przemysłowych XIX i początków XX w., jak i nad ich upadkiem w epoce poprzemysłowej. Z tymi kwestiami łączy się pytanie o stosunek do tracącego swą funkcjonalność urbanistyczną, architektoniczną i materialną dziedzictwa kultury przemysłowej.

Ekspansja miast przemysłowych i powiązane z nimi przemiany społeczne postawiły urbanistykę i architekturę przed nowymi zadaniami. Nowe formy architektoniczne, typ mieszkań, materiały i technologie budowlane były testowane w sieci relacji między tradycją i innowacją. Atmosfera przełomu stymulowała także sztuki plastyczne i stosowane.

Dziś poważne problemy stwarza zachowanie, odnowienie i rewitalizacja tej spuścizny, której specyficzna jakość wciąż jest zbyt mało rozpoznana i wciąż niedoceniana. Mając na względzie procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe zachodzące w związku z zamykaniem w ostatnim czasie zakładów, okazuje się, że zagrożone są popadaniem w pustostany i niszczenie nie tylko wielkie założenia przemysłowe i produkcyjne, ale także i budowle publiczne, domy handlowe, mieszkalne. Regiony i miasta postindustrialne stanowią wyzwanie dla współczesnych architektów i urbanistów. Jednocześnie w centrum zainteresowań badawczych staje kulturowa spuścizna epoki przemysłowej, oferująca ze swym bogactwem odniesień historii sztuki i ochronie zabytków nowe pole aktywności.

www.historiasztuki.uni.lodz.pl

Kontakt: (042) 66-55-978