Oblicza Wojny. Wojsko w obozie i koszarach

16-17 LISTOPADA / 2017
Miejsce:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Kaminskiego 27 a

Organizator:

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Historii Średniowiecznej Katedra Historii Polski XIX wieku Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Kierownik:

prof. dr hab. Jarosław Kita

Sekretarz:

dr Magdalena Pogońska-Pol

Tematyka:

Tematem konferencji jest życie codzienne wojska od starożytności po czasy współczesne. Zazwyczaj mówiąc o wojsku i żołnierzach odnosimy się do konfliktów zbrojnych, opisu działań bojowych, organizacji i uzbrojenia jednostek, rzadziej zaś do wspominanego w tytule konferencji tzw. życia codziennego. Chcielibyśmy zatem, aby nasza konferencja była okazją do przedstawienia referatów poświęconych warunkom zakwaterowania wojska, wyszkolenia, wyżywienia żołnierzy, sposobom spędzania wolnego czasu. Powyższe zagadnienia nie są wszystkimi, które mogą zostać poruszone podczas naszej konferencji. Jesteśmy przekonani, że proponowana przez nas problematyka będzie znakomitą okazją do naukowego spotkania badaczy zajmujących się badaniami nad szeroko rozumianą wojskowością w różnych epokach historycznych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału w niej zapraszamy historyków, archeologów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Chcielibyśmy aby organizowana przez nas konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych ośrodków naukowych.

https://obliczawojny2017.wixsite.com/lodz

Kontakt: konwojlodz@gmail.com