Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego

18-18 MAJA / 2017
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego; Współorganizator konferencji: Studencka Klinika Finansów

Kierownik:

dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ

Sekretarz:

dr Magdalena Ślebocka, dr Małgorzata Jabłońska, mgr Magdalena Starosta

Tematyka:

Konferencja umożliwi spotkanie i wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.

Celem konferencji, oprócz wymiany opinii i prezentacji wyników badań poświęconych tej tematyce, jest także dyskusja o kontrowersjach wokół niskiej w naszym społeczeństwie świadomości finansowo-prawnej konsumenta korzystającego z usług instytucji finansowych.

Kontakt: Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Instytut Finansów
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90 -214 Łódź

Tel.: 42 635 51 89