Polskie Dni Montessori

02-04 CZERWCA / 2017
Miejsce:

Wydział Nauk o Wychowaniu

Pomorska 46/48

Organizator:

Katedra Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Stowarzyszenie Montessori

Kierownik:

dr Małgorzata Miksza

Sekretarz:

w trakcie aktualizacji

Tematyka:

Konferencja poświęcona jest postaci i poglądom pedagogicznym Marii Montessori. Ma na celu integrację i rozwój środowiska pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników studentów kierunków humanistycznych i wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori oraz dzielenie się dobrymi praktykami.

http://www.polskie-dni-montessori.edu.pl/

Kontakt: biuro@polskie-dni-montessori.edu.pl, Tel.: 693 805 404.