Przyszłość Finansów 2017 - Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość

10-11 PAźDZIERNIKA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź.

Rewolucji 1905 nr 39

Organizator:

Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Kierownik:

dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ

Sekretarz:

mgr Anna Pluskota, mgr Bartłomiej Krzeczewski, mgr Małgorzata Senderska-Kuźma

Tematyka:

Przedmiotem konferencji będą różne aspekty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako instytucji wspierającej rozwój środowiska innowacyjnego. Treść konferencji wypełnią zagadnienia dotyczące m.in.: finansowania działalności innowacyjnej, budowania sieci współpracy sfery nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych, kreowania środowiska przedsiębiorczości, uwarunkowań rozwoju innowacji, transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań naukowych……

Konferencja będzie swoim obszarem obejmowała w szczególności:

  • Bankowość – ocena repolonizacji sektora bankowego, aktualne problemy w bankowości,
  • Finanse publiczne – efektywność polskiego systemu podatkowego,
  • Finanse przedsiębiorstwa – upadłość przedsiębiorstwa i jego prognozowanie,
  • Rynki finansowe – finanse behawioralne, handel wysokich częstotliwości,
  • Ubezpieczenia – jakość na rynku ubezpieczeń, równowaga pomiędzy

http://przyszloscfinansow.pl/strona-glowna/

Kontakt: 42 635-51-89