Reading Michele Roberts

07-08 WRZEśNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

Kierownik:

dr Marta Goszczyńska i dr Tomasz Dobrogoszcz

Sekretarz:

dr Tomasz Fisiak

Tematyka:

Konferencja poświęcona jest twórczości prozatorskiej i poetyckiej współczesnej pisarki brytyjskiej Michele Roberts.

www.reading.uni.lodz.pl

Kontakt: dobrogoszcz@uni.lodz.pl; 604 174 709