​Technologie Wiedza Kompetencje

23 PAźDZIERNIKA / 2017
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Wydział Chemii UŁ oraz Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód

Kierownik:

prof. dr hab. Paweł Maślanka

Sekretarz:

dr Anna Sibińska

Tematyka:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej i Wydział Chemii UŁ oraz Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód organizują 23 października 2017 r. międzynarodową konferencję edukacyjną Technologie Wiedza Kompetencje.


Celem wydarzenia jest popularyzacja edukacji nauk ścisłych oraz budowanie świadomości rozwiązań technologicznych, wiedzy i kompetencji na nowoczesnym rynku pracy oraz identyfikacja głównych wyzwań dla młodych ludzi, którzy podejmują studia i chcą się rozwijać w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.


Konferencja skierowana jest do młodzieży polskiej oraz ukraińskiej, ze szkół średnich oraz środowiska nauczycieli i edukatorów nauk ścisłych.


Wydarzenie skupia się wokół takich zagadnień jak: nowe technologie, interdyscyplinarne kształcenie młodych ludzi, rozwijanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijanie pasji naukowych młodych osób.


Wydarzenie podzielone będzie na część seminaryjną oraz warsztatową. W trakcie warsztatów uczniowie będą mogli uczestniczyć w doświadczeniach w pracowniach fizycznych, chemicznych i informatycznych.


Partnerami konferencji są firmy: ABB, Microsoft, THEA Doradztwo Techniczne, SmartupAdamed. Patronami Rektor UŁ, Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Młodzi w Łodzi.


Więcej na: http://twk.uni.lodz.pl

Kontakt: twk@uni.lodz.pl