Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy

27 MARCA / 2017
Miejsce:

Pałac Biedermanna

ul. Franciszkańska 3/5

Organizator:

Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kierownik:

dr hab. Anna Szymańska

Sekretarz:

mgr Daria Korytkowska, dr Małgorzata Jeziorska

Tematyka:

Seminarium naukowe poświęcone jest problematyce ubezpieczeń. W ramach obrad przewiduje się cztery główne obszary tematyczne:

  • Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń
  • Produkty ubezpieczeniowe
  • Klient na rynku ubezpieczeń
  • Ubezpieczenia społeczne

Kontakt: 42 635 53 40