VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy semantyki i stylistyki tekstu”

29-31 MAJA / 2017
Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Kopcińskiego 16/18

Organizator:

Zakład Językoznawstwa, Instytut Rusycystyki UŁ

Kierownik:

dr Anna Ginter

Sekretarz:

dr Krystyna Ratajczyk, dr Anna Kamińska, mgr Ija Blumental

Tematyka:

Konferencja jest szóstym z kolei spotkaniem językoznawców zainteresowanych problemami szeroko pojmowanej semantyki i stylistyki tekstu.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, dyskusja toczyć się będzie między innymi wokół takich tematów, jak miejsce semantyki i stylistyki w dynamicznie rozwijającym się w ostatnich dziesięcioleciach językoznawstwie kognitywnym, pragmatyce językowej, psycholingwistyce, socjolingwistyce, językoznawstwie korpusowym, leksykografii i in.; synchroniczne i diachroniczne ujęcie problemów semantyki i stylistyki; semantyka leksykalna a semantyka tekstu; metodologia badań nad semantyką i stylistyką tekstu; semantyka i stylistyka wybranych tekstów (literackich, użytkowych i in.). Celem konferencji będzie również dyskusja nad zastosowaniem wyników badań nad semantyką i stylistyką w kontekstach praktycznych – translatoryce i dydaktyce. Zmierzając do interdyscyplinarnego charakteru konferencji, do udziału w niej zaproszeni zostali nie tylko rusycyści, lecz także przedstawiciele innych filologii – badacze, zajmujący się szeroko pojętą semantyką i stylistyką.

Po raz pierwszy w ramach konferencji odbędzie się sesja poświęcona Vladimirowi Nabokovowi – jego życiu, twórczości, działalności translatorskiej i pracy naukowej.

Języki konferencji: polski i rosyjski

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2017 r.

Kontakt: psist@onet.eu