VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

12-14 CZERWCA / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Zakład Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Sekretarz:

mgr Jacek Pakuła (jacekpakula@fpm.edu.pl)

Tematyka:

Konferencja stanowi największe branżowe przedsięwzięcie skupiające przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych PAN z całej Polski. W tegorocznej edycji weźmie udział blisko 130 uczestników. Patronat nad konferencją objęła Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pan Profesor Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Patronat medialny sprawuje miesięcznik Forum Akademickie.

Ramowy program konferencji koncentruje się wokół prawnych aspektów przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Chodzi tu o stypendia i zapomogi, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i tzw. stypendia projakościowe. W ramach trzech podstawowych bloków omówione zostaną warunki otrzymywania świadczeń oraz postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. Dopełnieniem zaś będą warsztaty nt. komunikacji ze studentami. Wyróżnikiem tegorocznej edycji jest prezentacja wstępnych założenia środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

http://fpm.edu.pl/pl/konf-szkoleniowa

Kontakt: pracownia@fpm.edu.pl