VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii

20-23 CZERWCA / 2017
Miejsce:

Wydzia艂 Prawa i Administracji U艁

ul. Kopci艅skiego 8/12

Organizator:

Wydzia艂 Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydzia艂 Chemii

Kierownik:

prof.zw. dr hab. Zbigniew Klusek, Prof. nadzw. dr hab. Jaros艂aw Grobelny

Sekretarz:

mgr Justyna Czerwi艅ska, mgr Marta Sieradzka-Solecka

Tematyka:

Cel Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wynik贸w i wymiana do艣wiadcze艅 oraz konsolidacja polskiego 艣rodowiska naukowego zwi膮zanego z nanonauk膮 i nanotechnologi膮, z aktywnym udzia艂em przemys艂u. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii organizowana przez Uniwersytet 艁贸dzki jest kontynuacj膮 konferencji, kt贸re odby艂y si臋 we Wroc艂awiu (2007), Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010), Gda艅sku (2011), Szczecinie (2013) i Poznaniu (2015).

Forma

Program konferencji b臋dzie obejmowa艂 2-3 wyst膮pienia plenarne, w ramach kt贸rych zostan膮 zaprezentowane wyk艂ady zaproszonych go艣ci, oraz 3 r贸wnoleg艂e panele tematyczne:

  • Nanoelektronika, Nanofotonika i Uk艂ady Niskowymiarowe
  • Biotechnologia, Nanomedycyna i Bezpiecze艅stwo w Dziedzinie Nanomateria艂贸w
  • Wytwarzanie i Charakteryzacja Nanomateria艂贸w

W programie paneli tematycznych przewidywane s膮 zar贸wno referaty zaproszonych go艣ci, jak i prezentacje wybranych prac zg艂oszonych na konferencj臋. Du偶a cz臋艣膰 zg艂oszonych prac b臋dzie prezentowana na sesjach plakatowych. Oficjalnym j臋zykiem konferencji jest j臋zyk polski.

Program ramowy i tematyka

Tematyka konferencji zawiera si臋 w panelach tematycznych obejmuj膮cych nanoelektronik臋, nowe materia艂y, nanomedycyn臋 i biotechnologi臋 oraz aspekty aplikacyjne nanomateria艂贸w i nanostruktur.

Uczestnicy Konferencji

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona os贸b zajmuj膮cych si臋 interdyscyplinarnymi badaniami na pograniczu fizyki, chemii, nauki o materia艂ach, biologii i medycyny. W szczeg贸lno艣ci zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w Konferencji osoby zaczynaj膮ce swoj膮 karier臋 naukow膮, kt贸r膮 chc膮 zwi膮za膰 z interdyscyplinarn膮 dziedzin膮 nauki, jak膮 jest nanotechnologia. Pragniemy r贸wnie偶 zwr贸ci膰 si臋 do przedstawicieli przemys艂u o aktywny udzia艂 w planowanym wydarzeniu.

https://nano2017.uni.lodz.pl/

Kontakt: e-mail: nano2017@uni.lodz.pl,
tel. (42) 635 56 87, tel. (42) 635 58 32