Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

30-02 MAJA / 2017
Organizator:

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych U艁

Kierownik:

Prof.dr hab. Aleksander Welfe

Sekretarz:

dr Katarzyna Leszkiewicz-Kedzior

Tematyka:

Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki s膮 forum dla prezentacji wynik贸w bada艅 oraz g艂贸wnych tez przygotowywanych lub ju偶 uko艅czonych rozpraw doktorskich z zakresu:

  • ekonometrii,
  • statystyki,
  • bada艅 operacyjnych,
  • ekonomii matematycznej
  • innych zastosowa艅 matematyki w naukach ekonomicznych.
Warsztaty Doktorskie s膮 skierowane do M艂odych, co oznacza 偶e referaty wyg艂aszaj膮 pracownicy naukowi nie posiadaj膮cy stopnia doktora habilitowanego. Wyg艂oszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie s膮 konferencj膮 otwart膮, a zatem w charakterze s艂uchacza i dyskutanta mo偶e wyst膮pi膰 na niej ka偶dy, kto nade艣le zg艂oszenie w odpowiednim terminie.
Do udzia艂u w Warsztatach s膮 zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentuj膮cy r贸偶ne o艣rodki akademickie, kt贸rzy bior膮 udzia艂 w dyskusjach.

Od samego pocz膮tku Warsztaty Doktorskie aktywnie wspiera Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

www.warsztaty.uni.lodz.pl


Kontakt: (42) 6355522