Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

30-02 MAJA / 2017
Organizator:

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych UŁ

Kierownik:

Prof.dr hab. Aleksander Welfe

Sekretarz:

dr Katarzyna Leszkiewicz-Kedzior

Tematyka:

Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:

  • ekonometrii,
  • statystyki,
  • badań operacyjnych,
  • ekonomii matematycznej
  • innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.
Warsztaty Doktorskie są skierowane do Młodych, co oznacza że referaty wygłaszają pracownicy naukowi nie posiadający stopnia doktora habilitowanego. Wygłoszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie są konferencją otwartą, a zatem w charakterze słuchacza i dyskutanta może wystąpić na niej każdy, kto nadeśle zgłoszenie w odpowiednim terminie.
Do udziału w Warsztatach są zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, którzy biorą udział w dyskusjach.

Od samego początku Warsztaty Doktorskie aktywnie wspiera Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

www.warsztaty.uni.lodz.pl


Kontakt: (42) 6355522