Wszystko co chcielibyście wiedzieć o chemii

23 PAźDZIERNIKA / 2018
Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Uniwersytet Łódzki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Kierownik:

w trakcie

Sekretarz:

w trakcie

Tematyka:
 • 23 października – studenci i doktoranci, pracownicy uczelni, przedstawiciele firm i administracji państwowej, osoby zainteresowane podniesieniem poziomu wiedzy i świadomości w zakresie oddziaływania substancji chemicznych na organizm człowieka, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu pozazawodowym, spotkają się na Wydziale Chemii UŁ, gdzie odbędzie się konferencja pod hasłem „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o chemii”.

Wykłady poprowadzą przedstawiciele m.in:

 • Wydziału Chemii UŁ
 • Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego;
 • Instytutu Medycyny Pracy
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Firmy Theta

Celem konferencji realizowanej w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie oddziaływania niebezpiecznych substancji chemicznych na organizm człowieka, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu pozazawodowym. Wśród tematów wystąpień znajdą się między innymi:

 • Czynniki rakotwórcze i choroby zawodowe nimi wywoływane.
 • Czy azbest nadal stanowi zagrożenie?
 • Bisfenol A jako substancja potencjalnie rakotwórcza.
 • Czy nanotechnologie i nanomateriały są bezpieczne?
 • Zagrożenia chemiczne w laboratoriach na uczelniach.
 • Oddziaływanie wybranych substancji chemicznych na człowieka i środowisko. Skutki długofalowe.
 • Substancje niebezpieczne w przedmiotach codziennego użytku.
 • Tworzywa sztuczne a przechowywanie żywności.

Więcej o europejskiej kampanii: https://healthy-workplaces.eu/pl

https://chemia.ciop.pl/

Kontakt: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22,