XI KONFERENCJA NAUKOWA – MASEP 2017 Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

29-01 LISTOPADA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź

Rewolucji 1905 r. nr 39

Organizator:

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ, Katedra Ubezpieczeń UŁ

Kierownik:

dr hab. Maria M. Grzelak, prof. UŁ – Kierownik Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej dr hab. Anna Szymańska – Kierownik Katedry Ubezpieczeń

Sekretarz:

dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Bogusława Dobrowolska – Sekretarz dr Kamil Kruszyński – Sekretarz dr Anna Piechota – Sekretarz dr Dorota Wolak – Sekretarz

Tematyka: W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się konferencja naukowa Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych, której organizatorami są Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń.

Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Najbliższa konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym z funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną, jakością życia ludności. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności:

  • · Innowacyjność;
  • · Ubezpieczenia;
  • · Starzenie się społeczeństw;
  • · Rynek pracy.

Istotnym punktem wydarzenia będzie debata z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu oraz instytucji publicznych. Ponadto, dla młodych naukowców, doktorantów i asystentów, zostaną zorganizowane warsztaty metodyczne. Fakultatywnie, dla osób chętnych, będzie również możliwość skorzystania ze specjalistycznego szkolenia.

Głównym celem konferencji jest stworzenie sprzyjających warunków do aktywnej dyskusji naukowej oraz wymiany osiągnięć i doświadczeń w kontekście oceny uwarunkowań i pomiaru zjawisk ekonomicznych i społecznych współczesnego świata.

Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu przyczyni się do promocji idei współpracy naukowej. Będzie jednocześnie forum służącym poszukiwaniu inspiracji i motywacji dociągłego rozwoju naukowego.

XI Konferencja Naukowa MASEP 2017 to doskonała okazja do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu oraz instytucji publicznych


www.masep.uni.lodz.pl

Kontakt: Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
Adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
tel. (042) 635-48-31
ksesprac@uni.lodz.pl

Komitet Organizacyjny
e-mail: masep@uni.lodz.pl