XVIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii

15-17 CZERWCA / 2017
Organizator:

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Wydziału Chemii UŁ; współorganizator: Sekcja Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Kierownik:

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Anna Wypych-Stasiewicz

Tematyka:

XVIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii jest cykliczną konferencją organizowaną co dwa/trzy lata przez sekcję Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Głównymi uczestnikami konferencji są nauczyciele chemii (w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych), nauczyciele akademiccy z zakresu dydaktyki chemii oraz nauczyciele przyrody (w szkołach ponadgimnazjalnych).

Celem konferencji jest zapoznanie z wynikami badań z zakresu dydaktyki chemii oraz wymiana doświadczeń związanych z rozwojem tej dziedziny w Polsce i na świecie. Podczas konferencji dyskutuje się o procesie dydaktycznym związanym z przygotowaniem studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii na wszystkich etapach edukacyjnych.

W ramach konferencji planujemy około siedmiu wykładów tematycznie związanych z chemią i badaniami z zakresu dydaktyki chemii prowadzonych przez zaproszonych gości z kraju i z zagranicy. Ponadto podczas konferencji chcemy zrealizować 4 warsztaty dotyczące eksperymentowania podczas zajęć szkolnych oraz panel dyskusyjny, prowadzonych przez dydaktyków chemii i pracowników naukowo-dydaktycznych, ściśle wiążących się tematycznie z wyzwaniami jakie stoją przed nauczycielem chemii w okresie zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kontakt: tel.: 042 635 57 90, e-mail: robzak@chemia.uni.lodz.pl
tel.: 042 635 57 87, e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl