Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych.

23 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Zarządzania UŁ

Matejki 22/26

Organizator:

Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ, Policja, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania

Kierownik:

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. nadzw. UŁ

Sekretarz:

dr Szymon Wiśniewski

Tematyka:

Tylko w 2016 roku w Łodzi miało miejsce 1713 wypadków drogowych, z czego 265 – z udziałem pieszych. Statystyki pokazują, że grupą najwyższego ryzyka na łódzkich drogach nadal pozostają właśnie piesi. Dlaczego niechronieni użytkownicy ruchu biorą udział w niemal co szóstym wypadku drogowym? Jak można temu zapobiegać i jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie? W związku z rosnącą liczbą pojazdów, wadami sieci drogowej i zmianami związanymi z przebudowami i remontami, problem zapewniania bezpieczeństwa na drodze jest kluczowy. Właśnie dlatego Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zdecydowały o połączeniu sił i wspólnej organizacji cyklu konferencji tematycznych „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni…”.

Już 23 maja 2017 r. przedstawiciele świata nauki, służb bezpieczeństwa, instytucji i firm zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na drogach będą dyskutować na temat głównego tematu pierwszej edycji konferencji – poświęcona ona będzie tzw. niechronionym uczestnikom ruchu (uczestnikom ruchu nieosłoniętym przez karoserię) – pieszym, rowerzystom, motorowerzystom oraz motocyklistom.

Celem I edycji konferencji „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych” jest wskazanie zagrożeń na drodze, jak i metod zapobiegania wypadkom z udziałem pieszych i rowerzystów. Ważnym elementem spotkania będzie również zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Jest to kluczowe, ponieważ bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu zależy przede wszystkim od człowieka – od jego wiedzy i zachowania jako uczestnika ruchu drogowego, ale również od inteligentnych systemów znajdujących się w autach i „wybaczających” błędy rozwiązań inżynieryjnych. Dlatego też uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami wspierającymi kierowców i zapobiegającymi niebezpiecznym sytuacjom oraz dowiedzieć się, jak Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Konferencje będą miały charakter otwarty, jednak wymagana jest rejestracja

http://techlog.wz.uni.lodz.pl/

Kontakt: mgr Łukasz Borowiecki, e-mail: lukasz_borowiecki@wp.pl, tel. 514-819-805