Oferty pracy w U艁

W tej sekcji znajd膮 Pa艅stwo oferty pracy na Uniwersytecie 艁贸dzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dzia艂 Spraw Pracowniczych U艁.

profesor nadzwyczajny posiadaj膮cy stopie艅 naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet 艁贸dzki, Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej
Miasto: 艁贸d藕
Stanowisko: profesor nadzwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: Informatyka
Data og艂oszenia: 6 listopad 2017 r.
Termin sk艂adania ofert: 24 listopad 2017 r.
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zg艂oszenie na konkurs nale偶y dostarczy膰 lub przes艂a膰 na adres:
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Uniwersytet 艁贸dzki
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-214 艁贸d藕
Adres e-mail: kie@uni.lodz.pl
Telefon kontaktowy: 42 635 52 31
S艂owa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, Informatyka,
Opis:
Kandydat na w/w stanowisko powinien spe艂nia膰 wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z p贸藕niejszymi zmianami wprowadzonymi ustaw膮 z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy偶szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od dnia 1 pa藕dziernika 2011 r.
Kandydat powinien posiada膰
飩 stopie艅 naukowy doktora habilitowanego w zakresie Informatyki,
飩 co najmniej pi臋cioletnie do艣wiadczenie w pracy naukowej,
飩 aktywno艣膰 naukowa udokumentowana publikacjami oraz udzia艂 w konferencjach naukowych,
飩 do艣wiadczenie w pracy dydaktycznej (wyk艂ady oraz opieka nad pracami dyplomowymi).
Osoby przyst臋puj膮ce do konkursu powinny z艂o偶y膰 podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora U艁, wraz z wymienionymi poni偶ej za艂膮cznikami:
飥 kwestionariusz osobowy,
飥 偶yciorys z uwzgl臋dnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
飥 wykaz publikacji,
飥 kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,
飥 o艣wiadczenie, 偶e Kandydat spe艂nia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz o艣wiadczenie, 偶e Uniwersytet 艁贸dzki b臋dzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (tutaj trzeba doda膰 to o艣wiadczenie w wersji elektronicznej, tzn. zamie艣ci膰 gdzie艣 przy tej procedurze zatrudnieniowej)
飥 opini臋 z ostatniego miejsca pracy.
Termin rozstrzygni臋cia konkursu: 29 listopad 2017
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozm贸w kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Informacje

Data og艂oszenia: 6 listopada 2017 Termin nadsy艂ania ofert: 24 listopada 2017 Termin rozstrzygni臋cia: 29 listopada 2017
Instytucja: Uniwersytet 艁贸dzki, Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej Miasto: 艁贸d藕 Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadaj膮cy stopie艅 naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pe艂ny