Aktualnie:

Komisje UŁ

Piątek, 30 Stycznia 2015

Pozostałe komisje: Rada biblioteczna

Przewodniczący

dr hab. prof. nadzwyczajny Jadwiga Konieczna

Członkowie

Anna Giermaziak

prof. dr hab. prof. nadzwyczajny Ryszard Kleszcz

prof. dr hab. Krzysztof Kowalski

prof. dr hab. Andrzej Łuczak

prof. dr hab. prof. nadzwyczajny Monika Marcinkowska

prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk

dr hab. prof. nadzwyczajny Wojciech Kinart

dr hab. prof. nadzwyczajny Elżbieta Kowalska-Dubas

dr hab. prof. nadzwyczajny Małgorzata Pietrasiak

dr hab. prof. nadzwyczajny Tadeusz Szulc

dr Paweł Pol

mgr Mariola Augustyniak

mgr Rita Cyrulińska

mgr Paweł Kopania

mgr Piotr Lewkowicz

mgr Wiesława Natkańska

mgr Renata Osiewała

mgr Tomasz Piestrzyński

NSZZ "Solidarność"

Joanna Pietrzak

ZNP

mgr Małgorzata Polak

Rada doktorantów

mgr Marta Dreko-Caban


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa