Aktualnie:

Struktura UŁ

Sobota, 19 Kwietnia 2014

Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej

ul. Kościuszki nr 65
90-514 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°45'44"N 19°27'17"E
51.7622222222 N 19.4547222222 E

tel. 042 665-52-23

Od 26 lat działa w UŁ Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej. Przez wiele lat kierowała nim śp.prof.Maria Kamińska. Obecnie kierownikiem Ośrodka jest prof.Barbara Bogołębska. Radę Programową tworzą osoby świeckie i duchowne, pracownicy Uniwersytetu i uczelni katolickich /UKSW w Warszawie,WSD w Łodzi/.
OBMCh organizuje otwarte spotkania z referatami zaproszonych gości z różnych ośrodków akademickich i redakcji, po których odbywają się dyskusje na tematy teologiczne, filozoficzne, wydarzeń w życiu Kościoła. Spotkania naukowe odbywają się w siedzibie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W ostatnim czasie prelekcje wygłosili: ks.dr hab.J.Wolski /Instytut Teologiczny/, ks.prof.St.Skobel /UKSW,Instytut Teologiczny/,ks.red.A.Boniecki /”Tygodnik Powszechny”/,red. Zb.Nosowski /”Więź”/,ks.prof.A.Wierzbicki /KUL/,ks.prof.B.Gacka /UKSW/, prof.G.Minczew /UŁ/ i ks.dr A.Adamski /UKSW/. Ośrodek organizuje także konferencje i przygotowuje publikacje integrujące badaczy różnych dyscyplin naukowych,np.opublikował książkę Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej pod red.B.Bogołębskiej i M.Worsowicz /Wyd.UŁ 2011/. W 2012 r.OBMCh współorganizował konferencję „Mistrz i uczeń”, dedykowaną pamięci prof.M.Kamińskiej /książka w druku/.

Kontakt :bogo@go2.pl,dziennikarstwo@uni.lodz.pl

  rozwiń listę
  zwiń listę