Centrum Promocji

Centrum Promocji to jednostka, która dba o dobry i spójny wizerunek Uniwersytetu Łódzkiego jako całości. Nasze zespoły:

  • pielęgnują relacje z mediami,
  • realizują projekty promujące naukę i badania prowadzone na uczelni,
  • koordynują inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • zarządzają treściami w kanałach komunikacji UŁ,
  • współpracują ze szkołami,
  • a także prowadzą consulting w zakresie działań promocyjnych realizowanych przez inne jednostki i wydziały uniwersytetu.


Godziny pracy

8:00 – 16:00


Kontakt

Ogólny telefon: 42 635 41 77

Ogólny mail: promocja@uni.lodz.pl


Adres biura

ul. Piramowicza 3 pok. 7, 90-254 Łódź