Green SURGE - Green Infrastructure and Urban Biodiversity...

Celem projektu "Green SURGE - Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy" jest wyszukanie innowacyjnych rozwiązań dla połączenia ekosystemów środowiskowych, społecznych i gospodarczych z lokalnymi społecznościami w ramach ekorozwoju miast, rozwoju zielonej infrastruktury i zielonej gospodarki. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem 24 partnerów w 11 krajach.


7 Program Ramowy - FP7-ENV-2013-two-stage


dr hab. Jakub Kronenberg