Historia

Powr贸t

Uniwersytet 艁贸dzki powsta艂 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji dzia艂aj膮cych w okresie mi臋dzywojennym w 艁odzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wy偶szej Szko艂y Nauk Spo艂ecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddzia艂u Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powo艂ania w 艁odzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotn膮 nazw膮 "Pa艅stwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", by艂 prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu 艁贸dzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbi艅ski, J贸zef Cha艂asi艅ski, Jan Szczepa艅ski. W roku akademickim 1945/1946 w sk艂ad U艁 wchodzi艂o sze艣膰 wydzia艂贸w: Wydzia艂 Farmaceutyczny, Wydzia艂 Humanistyczny, Wydzia艂 Lekarski, Wydzia艂 Matematyczno-Przyrodniczy, Wydzia艂 Prawno-Ekonomiczny i Wydzia艂 Stomatologiczny. Zatrudnionych by艂o 530 pracownik贸w, a studia rozpocz臋艂o 7147 student贸w, co stanowi艂o 12,7 % og贸lnej liczby studiuj膮cych w贸wczas w Polsce.

Rok 1945: dekret powo艂uj膮cy Uniwersytet 艁贸dzki z siedzib膮 w 艁odzi przewidywa艂, 偶e uczelnia sk艂ada膰 si臋 b臋dzie z trzech wydzia艂贸w: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. Nast臋pnie powo艂ano Wydzia艂 Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, kt贸re jednak w 1950 r. zosta艂y wy艂膮czone z U艁, daj膮c pocz膮tek 艂贸dzkiej Akademii Medycznej.

Rok 1945/1946: Uniwersytet 艁贸dzki zatrudnia ju偶 530 pracownik贸w, a studia rozpoczyna ponad 7 tysi臋cy student贸w, co stanowi艂o 12,7 % og贸lnej liczby studiuj膮cych w贸wczas w Polsce.

Rok 1956: do Uniwersytetu w艂膮czono Pa艅stwow膮 Wy偶sz膮 Szko艂臋 Pedagogiczn膮.

Rok 1961: do Uniwersytetu w艂膮czono Wy偶sz膮 Szko艂臋 Ekonomiczn膮, dzi臋ki czemu powsta艂 Wydzia艂 Ekonomiczny. Trzy lata p贸藕niej wydzia艂 ten, po przej臋ciu socjologii z Wydzia艂u Filozoficzno-Historycznego, sta艂 si臋 Wydzia艂em Ekonomiczno-Socjologicznym.

Rok 1981: Strajk student贸w, kt贸ry doprowadzi艂 do zmian w funkcjonowaniu uczelni wy偶szych oraz rejestracji NZS.

Rok 1989: przemiany polityczne i powstanie niepodleg艂ej III Rzeczypospolitej doprowadzi艂y do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wy偶szego. W tym czasie Uniwersytet 艁贸dzki sta艂 si臋 jedn膮 z najwi臋kszych uczelni w Polsce. Dzi臋ki wysi艂kom, staraniom i zaanga偶owaniu wielu znakomitych wyk艂adowc贸w zdoby艂 renom臋 nie tylko w kraju, ale r贸wnie偶 za granic膮. By艂 i jest miejscem sk膮d wywodz膮 si臋 znani politycy, ekonomi艣ci, prawicy, ludzie kszta艂tuj膮cy Polsk臋. W okresie minionych kilkunastu lat istotn膮 kwesti膮 by艂o rozszerzenie wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej. Podpisano ponad 100 um贸w o bezpo艣redniej wsp贸艂pracy z uniwersytetami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii.

Rok 1991: przy艂膮czono do U艁 zlokalizowany w 艁odzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, kt贸ry wszed艂 w struktur臋 nowoutworzonego Wydzia艂u Nauk o Wychowaniu.

Rok 1994: zosta艂 powo艂any do 偶ycia Wydzia艂 Zarz膮dzania.

Rok 1995: dzi臋ki wsp贸艂pracy z Uniwersytetem w Maryland (USA) powsta艂o w U艁 Polsko-Ameryka艅skie Centrum Zarz膮dzania, kt贸re prowadzi wysoko oceniane w og贸lnopolskich rankingach studia MBA. Wsp贸艂praca z partnerami ameryka艅skimi zaowocowa艂a tak偶e utworzeniem w U艁 jedynego w Polsce Centrum Kultury i Informacji Ameryka艅skiej (American Corner).

Rok 1996: w wyniku wydzielenia cz臋艣ci katedr powsta艂y Wydzia艂 Matematyki oraz Wydzia艂 Fizyki i Chemii U艁.

Rok 1998: coraz wi臋ksze zainteresowanie studiami ze strony m艂odzie偶y spoza o艣rodk贸w akademickich doprowadzi艂o do utworzenia Filii U艁 w Tomaszowie Mazowieckim oraz zamiejscowych o艣rodk贸w dydaktycznych w Kutnie, Ostro艂臋ce, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach.

Rok 2000: zosta艂 powo艂any Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politologicznych.

Rok 2001: zosta艂 powo艂any Wydzia艂 Nauk Geograficznych.

Rok 2003: Uniwersytet 艁贸dzki jako jedyny w kraju realizuje zadania badawczo-rozwojowe w ramach programu offsetowego we wsp贸艂pracy z Uniwersytetem Teksa艅skim w Austin (USA).

Rok 2004: wej艣cie Polski do Unii Europejskiej umo偶liwi艂o polskiemu 艣rodowisku naukowemu organizowanie krajowych i mi臋dzynarodowych konsorcj贸w badawczych.

Lata 2004-2014: Uniwersytet 艁贸dzki skutecznie pozyskuje unijne 艣rodki na budow臋 lub modernizacj臋 swoich wydzia艂贸w: Wydzia艂u Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydzia艂u Prawa i Administracji, Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska, Wydzia艂u Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydzia艂u Chemii i Wydzia艂u Filologicznego.

Rok 2006: otwarcie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu 艁贸dzkiego

Rok 2007: powsta艂y Wydzia艂y: Fizyki i informatyki Stosowanej oraz Chemii

Rok 2008: utworzenie Publicznego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego U艁 im. Sprawiedliwych w艣r贸d Narod贸w 艢wiata

Rok 2012: Uniwersytet 艁贸dzki powo艂uje do 偶ycia Przedszkole U艁

Rok 2013: Uniwersytet 艁贸dzki wraz z 艁贸dzk膮 Specjaln膮 Stref膮 Ekonomiczn膮 tworzy szko艂臋 mi臋dzynarodow膮 British International School of the University of Lodz

Rok 2014: otwarcie nowego budynku Wydzia艂u Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/173

Rok 2015: otwarcie nowego gmachu Rektoratu U艁 przy ul. Narutowicza 68